Sökning: "Ann Allen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Allen.

  1. 1. Alléer

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Ann-Marie Näslund; [2011]
    Nyckelord :alléer; historia; funktion;

    Sammanfattning : Allén förklaras som en väg eller gata med planterade träd på båda sidor, vanligen i enkla rader men även flerdubbla led. Allén är en anläggning som innehåller minst 7 träd. •Alléerna anlades förr ofta för att genom hamling ge bonden djurfoder och bränsle •Alléerna anlades för att hindra jordflykt på skånska slätten. LÄS MER