Sökning: "Ann Bodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Bodin.

  1. 1. Missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar! : Intervjuer med socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Ann-Sofie Åhs Bodin; Veronica Nordlund; [2013]
    Nyckelord :Obruten vårdkedja; samverkan; behandlingsplanering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta genom att intervjua några socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten. LÄS MER