Sökning: "Ann Bylund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann Bylund.

 1. 1. Bristande handdesinfektion speciellt före patientkontakt : En observationsstudie om vårdhygien inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Bylund; Johan Sjönell; [2015]
  Nyckelord :basala hygienrutiner; klädregler; vårdhygien; följsamhet; ambulanssjukvård; vårdrelaterade infektioner; vårdlidande; observationsstudie;

  Sammanfattning : Det har varit känt sedan 1800-talet att en god handhygien leder till en minskning av vårdrelaterade infektioner (VRI). Mer än 150 år senare brister fortfarande vårdhygienen och bara i Europa drabbas årligen omkring 3,2 miljoner människor av VRI. LÄS MER

 2. 2. Hjärtinfarkt : patientens upplevelser av hjärtinfarkt efter utskrivning från sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Bylund; Pernilla Köllås; [2011]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelse; patient; vardagsliv; livsvärld;

  Sammanfattning : Varje år drabbas många svenskar av hjärtinfarkt, deras livsvärld och subjektiva kropp förändras plötsligt. Sjuksköterskan har till uppgift att lindra och förebygga det lidande som förändringen kan leda till. Det kan hon/han göra genom att ha kunskap om området, uppträda på ett lugnt sätt och ge adekvat information. LÄS MER