Sökning: "Ann Eriksen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Eriksen.

  1. 1. Storstadssame, fusksame, halvsame eller lappjävel? : En religionssociologisk analys av samisk identitet inom nutida skönlitteratur

    M1-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Linn Edström; [2014]
    Nyckelord :Samer; etnicitet; språk; identitet; narrativ analys.;

    Sammanfattning : Research regarding the maintenance of the Sami language shows that the Swedish society has a big influence on the development of the Sami identity and also the maintenance of the Sami language. The assimilation of the Sami language and the traditional Sami religion was forced mainly by the Swedish education form and the Swedish church. LÄS MER