Sökning: "Ann Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Ann Larsson.

 1. 1. Intersektionalitetens inverkan på karriär : En kvalitativ studie om hur kvinnor med utländsk bakgrund uppfattar sina karriärmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Therése Kindlund; Ann Larsson Carlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gamla bruket i Munkfors : En studie om olycksfall vid Munkfors bruk mellan åren 1900-1930

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Investigation into the metabolic effect of sarcosine on prostate cancer

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Simon Larsson; [2018]
  Nyckelord :prostate cancer; Metabolomics; NMR-spectroscopy; Metabolism; Sarcosine;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common form of human cancer in the world and the most common form of cancer in men in the Western world. There are many molecular factors of prostate cancer, both proteins and metabolites. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Marlene Larsson Kopec; Ann-Catrin Persson; [2018]
  Nyckelord :neuropsychiatric disorders; participation; communal school; resource school; students; Delaktighet; elever; kommunal skola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; resursskola;

  Sammanfattning : The main objective of this research is to investigate and examine how elementary schools in a medium-sized city in Sweden work to promote participation for students with neuropsychiatric disabilities. The study has three main research questions; how schools encourage and foster participation, how they regard their resources and the difference between resource schools and communal schools. LÄS MER

 5. 5. Övergångar för barn/elever med intellektuella funktionsnedsättningar : Didaktiska perspektiv på övergången från förskolan till förskoleklass eller grundsärskola

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Larsson; [2018]
  Nyckelord :didaktik; förskola; förskoleklass; övergångar; intellektuella funktionsnedsättningar; grundsärskolan; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärares erfarenheter av övergångar används då övergången från förskolan till förskoleklass eller årskurs ett i grundsärskolan planeras för barn med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER