Sökning: "Ann Olausson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann Olausson.

 1. 1. Föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från barnavårdscentralssjuksköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ann Konopa; Sanna Olausson; [2009]
  Nyckelord :relation; föräldrar; barnavårdcentralssjuksköterska; förväntning; erfarenheter; stöd; barnavårdcentral;

  Sammanfattning : Barnhälsovården är en viktig del i det folkhälsoarbete som pågår i Sverige idag. Nästan 100 % av föräldrarna med barn 0-6 år väljer att frivilligt söka sig till barnavårdcentralen för att få råd, stöd och vägledning samt information om barnets hälsa och utveckling. LÄS MER

 2. 2. En studie av användarbeteendet på lektion.se – hur lärare delar kunskap genom lektion.se

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ann-Louise Olausson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur lärare delar kunskap via lektion.se. Lektion.se är en sajt som startades 2003 och ger dess medlemmar möjlighet att dela med sig av lektionsidéer, diskutera intressanta frågor och ge tips och råd till andra medlemmar. LÄS MER