Sökning: "Ann Ryden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Ryden.

  1. 1. Berättelser om minnen : en studie av tre sätt att berätta om sin barndom i en bilderbok

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Eva Karin Karlsson; [2010]
    Nyckelord :litteraturvetenskap; historia; bilderböcker; Ann-Madeleine Gelotte; Inger Rydén; Barbro Sedwall; barndomsberättelser; miljöskildringar; karaktärsbeskrivningar; berättarteknik; minne; historiesyn;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen jämförs hur tre bilderboksförfattare skildrar sin barndom. Deras användning av miljöskildringar, karaktärer och berättarteknik undersöks. Författarnas motiv för att berätta om sin barndom, deras syn på historia och deras inställning till att skriva för små barn har också studerats. LÄS MER