Sökning: "Ann Sahlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ann Sahlin.

 1. 1. Dopet för framtiden. En studie av teologiska motiv i dopgudstjänsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Cathrine Kroon Sahlin; [2014-06-27]
  Nyckelord :Christening; Liturgy; Theology; Church of Sweden;

  Sammanfattning : This essay studies the christening rites in Church of Sweden and what theological motives that are present herein, and how the current revision of the rites have brought in new theological motives with the basis in the contemporary theological debate about the liturgy and theology surrounding the christening rites.The conclusion of the essay is that the revised christening rites have not included any new motives, but has rather restructured and re-emphasized the motives to adopt the christening rites to the findings of contemporary research regarding the christening. LÄS MER

 2. 2. Klingner för Masthugget Folkkyrkotankens roll för utvecklingen i Masthugget under 1904–1936

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Cathrine Kroon Sahlin; [2014-01-27]
  Nyckelord :Folk church; Klingner; Masthugget; Luther; Church of Sweden;

  Sammanfattning : The early 20th century saw the Church of Sweden (Svenska kyrkan) come under threat from the modernization of the Swedish society. As a reaction to this and a way to secure the survival of the church a number theologians came up with a theological framework for the folk church (folkkyrkotanken). LÄS MER

 3. 3. Effects of particle length and maturity stage of whole crop barley silage on feed intake, chewing activity and eating behaviour by growing dairy steers

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ann Sahlin; [2006]
  Nyckelord :steers; particle length; maturity stage; crop; barley; silage; feed intake; chewing activity; eating behaviour;

  Sammanfattning : Whole crop cereal silage has proven to be a good and flexible feed alternative to growing cattle and can be fed alone or together with other forage sources. Whole crop silages constitute a less homogenous material compared to grass silage, with awns rich in starch and stalks with a high fiber concentration. LÄS MER

 4. 4. Sjukhusets driftsform : ekonomistyrning ur fotfolkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Larsson; Ann-Helene Mårtensson; Åsa Nygren Ohlsson; [2003]
  Nyckelord :Bolagiserade sjukhus; Förvaltningssjukhus; Kommunals medlemmar; Anell; Ouchi; Östergren Sahlin-Andersson;

  Sammanfattning : En jämförelse mellan bolagiserade sjukhus och förvaltningssjukhus angående arbetets innehåll, arbetsglädje, möjlighet att ta ansvar och uttrycka sin kreativitet. Även om delaktigheten i arbetet påverkas och om stoltheten förändras vid byte av driftsform eller sammanslagning av sjukhus... LÄS MER