Sökning: "Ann Steen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann Steen.

 1. 1. Ett studentkritiskt öga. : Förskollärarstudenter konstruerar kriterier för handledningssamtalets innehåll, form och funktion.

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann Steen; [2014]
  Nyckelord :Teori; praktik; akademisk yrkesutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; lärarutbildares uppdrag; handledningssamtal; diskursanalys; fokusgruppssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur begreppet handledning med fokus mot handledningssamtalens innehåll, form och funktion uttalas, konstrueras och legitimeras av förskollärarstudenter. Som metod har nio förskollärarstudenter i sin sista utbildningstermin intervjuats genom fokusgruppssamtal. LÄS MER

 2. 2. ”Vilka lärare skickar ni ut från högskolan och vilka lärare får vi ute?” : samtalets betingelser för handledning under verksamhetsförlagd del av lärarutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Carita Sjöberg Larsson; Ann Steen; [2010]
  Nyckelord :positioning theory; professional dialogue; teacher education; communicator;

  Sammanfattning : This article elucidates the professional dialogue between student teacher and supervisor and it´s conditions as a supervising method in professional academic education. The aim of the study is to discuss how students articulate the conditions of the professional dialogue and the positioning of themselves and supervisors are made. LÄS MER