Sökning: "Ann Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Ann Svensson.

 1. 1. Användandet av värmebevarande omvårdnadsinsatser för att förebygga hypotermi under knä- och höftplastikoperationer - en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tyra Bergström; Ann-Charlott Svensson; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; höftplastik; knäplastik; observationer; värmebevarande omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsebaserad undervisning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolin Svensson; Ann-Louise Hellenberg; [2017]
  Nyckelord :upplevelsebaserad undervisning; andraspråkslever; begreppsutveckling; ämneskunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka hur arbetssättet upplevelsebaserad undervisning kan främja andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling inom samhällsorienterade ämnen. Under arbetet har vi valt att utgå från två frågeställningar som lyder: På vilket sätt kan upplevelsebaserad undervisning understödja andraspråkselevers begreppsutveckling? Samt, På vilket sätt kan upplevelsebaserad undervisning bidra till att utveckla ämneskunskaper? När arbetet inleddes blev vi varse om det bristande forskningsläget kring kopplingen mellan upplevelsebaserad undervisning och språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett intresse för böcker handlar ju om att man själv älskar det : En studie om bilderbokens fysiska plats på förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sven Liljedahl; Madelene Svensson; [2016]
  Nyckelord :Bilderboken; bilderboksmiljö; verktyg för lärande; förhållningssätt; synlighet; plats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett antal förskollärare och deras bilderboksmiljöer undersöka vilken fysisk plats bilderboken har i dessa miljöer. Studien uppkom utifrån tankar kring en intervju med professorn Ann-Katrin Svensson i Lärarnas nyheter. LÄS MER

 4. 4. KAMPEN OM INVÅNARNA. En kvalitativ studie av de kommuner i Västra Götaland som från år 2005 till 2014 minskat sitt invånarantal.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Erwander; Hanna Karlsson; Daniel Kämäräinen; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gles- och landsbygdens avfolkningAffärer slår igen. Statliga verk flyttas till storstäder. Ungdomar lämnar för studier. Kvar blir en landsbygd med en allt större andel äldre. LÄS MER

 5. 5. Att byta bana : En kvalitativ studie av ett antal individers karriärövergångar utifrån karriärteoretiska begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jon Svensson; Ann-Sofi Talp; [2015]
  Nyckelord :Brytpunkter; karriärövergångar; tillfälligheter slumpen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle gör allt fler människor betydande karriärövergångar under sin livstid och många individer byter både yrke och arbetsgivare flera gånger under sin yrkeskarriär. (Lundahl 2010,15ff; Hallqvist 2012,11f). LÄS MER