Sökning: "Ann Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Ann Svensson.

 1. 1. Hur uppfattar förskollärare fysisk aktivitet och motorisk träning i förskolan : En intervjustudie med nio förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann Hemborg; Rebecca Svensson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärarens uppfattning; Fysisk aktivitet; Förskola; Motorik; Gymnastik- Idrottshall; Fotbollsplan; Skog;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärarna uppfattar fysisk aktivitet i förskolan samt vilken kompetens de känner att de har när de leder rörelsepass med barn. För att undersöka detta använde vi oss av intervjuer som metod. För att få studien besvarad intervjuades 9 stycken förskollärare utifrån tre förskolor. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsebaserad undervisning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolin Svensson; Ann-Louise Hellenberg; [2017]
  Nyckelord :upplevelsebaserad undervisning; andraspråkslever; begreppsutveckling; ämneskunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka hur arbetssättet upplevelsebaserad undervisning kan främja andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling inom samhällsorienterade ämnen. Under arbetet har vi valt att utgå från två frågeställningar som lyder: På vilket sätt kan upplevelsebaserad undervisning understödja andraspråkselevers begreppsutveckling? Samt, På vilket sätt kan upplevelsebaserad undervisning bidra till att utveckla ämneskunskaper? När arbetet inleddes blev vi varse om det bristande forskningsläget kring kopplingen mellan upplevelsebaserad undervisning och språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett intresse för böcker handlar ju om att man själv älskar det : En studie om bilderbokens fysiska plats på förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sven Liljedahl; Madelene Svensson; [2016]
  Nyckelord :Bilderboken; bilderboksmiljö; verktyg för lärande; förhållningssätt; synlighet; plats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett antal förskollärare och deras bilderboksmiljöer undersöka vilken fysisk plats bilderboken har i dessa miljöer. Studien uppkom utifrån tankar kring en intervju med professorn Ann-Katrin Svensson i Lärarnas nyheter. LÄS MER

 4. 4. KAMPEN OM INVÅNARNA. En kvalitativ studie av de kommuner i Västra Götaland som från år 2005 till 2014 minskat sitt invånarantal.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Erwander; Hanna Karlsson; Daniel Kämäräinen; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gles- och landsbygdens avfolkningAffärer slår igen. Statliga verk flyttas till storstäder. Ungdomar lämnar för studier. Kvar blir en landsbygd med en allt större andel äldre. LÄS MER

 5. 5. Att byta bana : En kvalitativ studie av ett antal individers karriärövergångar utifrån karriärteoretiska begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jon Svensson; Ann-Sofi Talp; [2015]
  Nyckelord :Brytpunkter; karriärövergångar; tillfälligheter slumpen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle gör allt fler människor betydande karriärövergångar under sin livstid och många individer byter både yrke och arbetsgivare flera gånger under sin yrkeskarriär. (Lundahl 2010,15ff; Hallqvist 2012,11f). LÄS MER