Sökning: "Ann-Cathrine Kroon"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ann-Cathrine Kroon.

 1. 1. Dopet för framtiden. En studie av teologiska motiv i dopgudstjänsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Cathrine Kroon Sahlin; [2014-06-27]
  Nyckelord :Christening; Liturgy; Theology; Church of Sweden;

  Sammanfattning : This essay studies the christening rites in Church of Sweden and what theological motives that are present herein, and how the current revision of the rites have brought in new theological motives with the basis in the contemporary theological debate about the liturgy and theology surrounding the christening rites.The conclusion of the essay is that the revised christening rites have not included any new motives, but has rather restructured and re-emphasized the motives to adopt the christening rites to the findings of contemporary research regarding the christening. LÄS MER

 2. 2. Klingner för Masthugget Folkkyrkotankens roll för utvecklingen i Masthugget under 1904–1936

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Cathrine Kroon Sahlin; [2014-01-27]
  Nyckelord :Folk church; Klingner; Masthugget; Luther; Church of Sweden;

  Sammanfattning : The early 20th century saw the Church of Sweden (Svenska kyrkan) come under threat from the modernization of the Swedish society. As a reaction to this and a way to secure the survival of the church a number theologians came up with a theological framework for the folk church (folkkyrkotanken). LÄS MER

 3. 3. Begravningen och Luther – en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Cathrine Kroon; [2013-08-05]
  Nyckelord :Church of Sweden; Martin Luther; Theology; Anthropology; Eschatology; Funeral;

  Sammanfattning : This study is a reception analysis regarding the theology of Martin Luther, specifically in the areas of eschatology and anthropology, in to the funeral practices of the Church of Sweden (Svenska kyrkan).The main theme in the anthropology of Martin Luther is that of the freedom of all men and women. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av barn och ungdomar med cochleaimplantat (CI) med avseende på kombinerad syn – hörselskada eller dövblindhet, diagnos rörande deras syn- hörselnedsättning samt frekvensen för uni- respektive bilateralt CI hos dessa barn och ungdomar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ann-Cathrine Kroon; [2009-02-03]
  Nyckelord :Dövblindhet; unilateralt CI; bilateralt CI; genetisk hörselnedsättning; Ushers syndrom; Retinitis pigmentosa; Charge syndrom; Downs syndrom; Goldenhar syndrom; Deaf blindness; unilateral CI; bilateral CI; genetic hearing impairment; Usher syndrome; Retinitis Pigmentosa; CHARGE; Down’s syndrome; Goldenhar syndrome;

  Sammanfattning : BackgroundThe opportunity for cochlear implantation has now extended beyond children who are only deaf or hard of hearing. Children who are deaf blind from birth or early in life are receiving implants, but very limited research has been done for this population, and this raises important issues. LÄS MER