Sökning: "Ann-Charlotte Hedén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Charlotte Hedén.

  1. 1. Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

    Författare :Ann-Charlotte Hedén; Kenny Wissmar; [2002]
    Nyckelord :Bostadsträtt; Hyresrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER