Sökning: "Ann-Charlotte Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Ann-Charlotte Karlsson.

 1. 1. KAMPEN OM INVÅNARNA. En kvalitativ studie av de kommuner i Västra Götaland som från år 2005 till 2014 minskat sitt invånarantal.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Erwander; Hanna Karlsson; Daniel Kämäräinen; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gles- och landsbygdens avfolkningAffärer slår igen. Statliga verk flyttas till storstäder. Ungdomar lämnar för studier. Kvar blir en landsbygd med en allt större andel äldre. LÄS MER

 2. 2. Språka med lärplattan : Hur lärplattan kan integreras som språkutvecklande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Karlsson; Ann-Charlotte Larsson; [2015]
  Nyckelord :barn; berättande; didaktik; förskola; förskollärare; litteracitet; Litteraturhuset Trampolin; lärplatta; meningsskapande; multimodal; språkutveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om förskollärarens förhållningssätt och kunskap kring användandet av lärplattan i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka vad som finns tillgängligt för förskollärare att ta del av för att få ökad kunskap kring lärplattan som verktyg för barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Perifer venkateter : förebyggande av komplikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Monica Cervin; Ann-Charlotte Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Peripheral venous catheter; nursing; phlebities; sepsis; thrombophlebitis; perifer venkateter; omvårdnad; flebit; sepsis; tromboflebit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär hälften av alla vuxna som vårdas på sjukhus erhåller en perifer venkateter (PVK) för intravenöst behandling. Det finns risk för lindriga eller allvarliga komplikationer. Den vanligaste komplikationen är tromboflebit och den allvarligast är infektion. LÄS MER

 4. 4. Miljöns betydelse för den pedagogiska måltiden i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Förskola; miljö; måltidsmiljö; pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande och pedagogisk planering. : Hur 3 lärare och 6 elever uppfattar elevinflytandet i den pedagogiska planeringen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ann-Charlotte Bengtsson; Malin Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Elevinflytande; pedagogisk planering; motivation och kunskapsinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att undersöka hur lärare och elever uppfattar elevinflytande i den pedagogiska planeringen. Det visar sig genom tidigare forskning att elevers inflytande har varit svårt att få in i skolans praxis och att mycket beror på lärarens förhållningssätt, samt vilka metoder och arbetsformer som används för att göra detta. LÄS MER