Sökning: "Ann-Katrin Hiljanen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-Katrin Hiljanen.

 1. 1. Förutsatt att man klaffar... : En kvalitativ studie om hur nyexaminerade lärare upplever mentorskapet under sin introduktionsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ann-Katrin Hiljanen; Carolin Fryklund; [2014]
  Nyckelord :mentorskap; introduktionsperiod; nyexaminerad lärare; stöd; introduktion; mentor; reflektion; kvalitativ;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att nyexaminerade lärare upplever svårigheter under första tiden i yrket. Som konsekvens av detta ska alla nyexaminerade lärare sedan 2011 genomgå en intro-duktionsperiod, där en erfaren lärare är mentor för en ny lärare. Än har ingen forskning hunnit studera detta, vilket motiverar vår studie. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi göra sen? : En aktionsforskning om att utveckla elevers samtal ikollaborativt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ann-Katrin Hiljanen; Carolin Fryklund; [2014]
  Nyckelord :aktionsforskning; grupparbete; kollaborativ; samtal; multilog;

  Sammanfattning : Grupparbete är en använd undervisningsmetod i skolan där eleverna drar nytta av varandras olikheter och förmågor för att lära sig ny kunskap. Centralt för grupparbete och lärande är språket och samtalet. Vi vill i denna studie undersöka vilka samtal ett kollaborativt arbete kan medföra. LÄS MER