Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. VILKEN EVIDENS FINNS DET FÖR UTBILDNING I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER INOM AUDIOLOGISK REHABILITERING? En beskrivande litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Maja Pettersson; Ann-Katrin Thulin; [2017-06-29]
    Nyckelord :Kommunikationsstrategier; audiologisk rehabilitering; grupprehabilitering; internetbaserad rehabilitering; tillgänglighet; Communication strategies; audiological rehabilitation; group rehabilitation; internetbased rehabilitation; accessibility;

    Sammanfattning : Purpose:The purpose of this descriptive review was to describe audiological rehabilitation interventions aiming to teach communication strategies .Theory:Hearing impairment affects the ability to understand speech, and hearing aids can not fully restore auditory function. LÄS MER