Sökning: "Ann-Kristin Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-Kristin Carlsson.

 1. 1. Konsten att tillvarata yngre barns motivation för ett lustfyllt lärande

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Kristin Carlsson; Åse Persson; [2012]
  Nyckelord :Barns motivation; lustfyllt lärande; yngre barn; specialpedagog;

  Sammanfattning : Carlsson, Ann-Kristin & Persson, Åse (2011). Konsten att tillvarata yngre barns motivation till ett lustfyllt lärande (The art of capturing a young child’s motivation to achieve pleasurable learning experience). Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle Specialpedagogik, Malmö Högskola. LÄS MER

 2. 2. Det kreativa rummet - en studie om den fysiska lärmiljön i förskola och skola. The creative room - a research of the physical learning environment in preschool and school

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Kristin Carlsson; Jenny Tenggren; [2010]
  Nyckelord :fysiska inomhusmiljön; lek och lärande; pedagog; barn;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den fysiska inomhusmiljöns utformning och hur den påverkar barns lek och lärande. I vår studie har vi intervjuat tretton pedagoger från två förskolor, en Montessoriförskola, samt två skolor. LÄS MER