Sökning: "Ann-Louise Kux Mohlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Louise Kux Mohlen.

  1. 1. Elevinflytande i klassrummet : En undersökning om hur elever i årskurs tre uppfattar sina möjligheter till inflytande.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Ann-Louise Kux Mohlen; Burbuqe Krasniqi; [2013]
    Nyckelord :elevinflytande; demokrati; styrdokument;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i årskurs tre, på två skolor i Sverige, uppfattar sin möjlighet till elevinflytande i klassrummet. Vi ska undersöka hur mycket elevinflytande de upplever att de har på undervisningssituationen och arbetssättet. LÄS MER