Sökning: "Ann-Louise Sundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Louise Sundström.

  1. 1. Frivilliga lönesänkningar i ett kunskapsintensivt företag -dess påverkan på personalens motivation och lojalitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tobias Sjövall; Susana Polakof Goldschmidt; Krisztina Bolla; Ann-Louise Sundström; [2002]
    Nyckelord :lön; motivation; lönesänkningar; lojalitet; kunskapsföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Frivilliga lönesänkningar i ett kunskapsintensivt företag - dess påverkan på personalens motivation och lojalitet Syftet med denna uppsats är att undersöka om frivilliga lönesänkningar i ett kunskapsintensivt företag påverkar personalens motivation och lojalitet. I denna uppsats används teorier som behandlar motivation och lojalitet samt teorier om lön. LÄS MER