Sökning: "Ann-Margrethe Svenson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Margrethe Svenson.

  1. 1. Maten – ett mål för livet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Ann-Margrethe Svenson; [2012-10-12]
    Nyckelord :Förskolepedagogik; Förhem- och konsumentkunskap; hälsofrågor; kokbok; pedagogik; språkutveckling;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om hur personal och föräldrar uppfattar hur och vad barn lär sig i projektet Sinnenas mat i förskolan. Två förskollärare, en barnskötare, en måltidspersonal, en kock, en skådespelare och två föräldrar blir intervjuade i syfte att undersöka den deltagande personalens och föräldrarnas uppfattning om vad och hur barnen lärde sig i projektet. LÄS MER