Sökning: "Ann-Sofie Eliasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-Sofie Eliasson.

 1. 1. The adaption of cultural activities : A qualitative study on families with young children during a pandemic

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Sofie Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Pandemic; libraries; cultural activities; young children; photovoice; four spaces; environmental anthropology; Covid-19;

  Sammanfattning : Libraries play an important role in society by offering cultural activities to families with younger children. Because of the Covid-19 pandemic, the libraries had to restrict their services. Due to the restrictions, families have lost many of the opportunities that the library offered. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : Skolkuratorers upplevelse av arbetet med hederskulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ann-Sofie Eldh Eliasson; Freja Wojén Qvick; [2021]
  Nyckelord :discretion; honour related violence and oppression; school counsellor; social construction; social work; hedersrelaterat våld och förtryck; handlingsutrymme; skolkurator; socialkonstruktionism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka skolors och skolkuratorers arbete med att uppmärksamma, förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjuer genomfördes med sex skolkuratorer i en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visade varierande erfarenheter gällande skolans arbete med och kunskap om problematiken. LÄS MER