Sökning: "Ann-Sofie Granström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Granström.

  1. 1. Inventering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :Ann-Sofie Granström; [2011]
    Nyckelord :textildesign; textile design; digital textile print; digitalt textiltryck;

    Sammanfattning : Digitalt textiltryck ger mig möjlighet att skapa textilier av hög kvalitet i små upplagor utan begränsningar vad gäller rapportstorlek och färgantal. Jag kan producera hållbara och praktiska textilier med en handgjord känsla. LÄS MER