Sökning: "Ann-Sofie Landin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Landin.

  1. 1. Skolors syn på samverkan med föräldrar : - en kvalitativ textanalys

    M1-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Matilda Israelsson; Ann Sofie Landin Johnson; [2009]
    Nyckelord :skola; hem; föräldrar; relation; samverkan; information; kvalitet;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Denna uppsats handlar om synen på arbetet med skola och hem såsom det uttrycks i relevanta studier samt i kvalitetsredovisningar från skolor i Örebro kommun. Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetet med föräldrar och skola karaktäriseras och värderas. LÄS MER