Sökning: "Ann-charlotte Palovaara"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-charlotte Palovaara.

 1. 1. Det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för psykosocial arbetsmiljö : - kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Charlotte Palovaara; [2015]
  Nyckelord :psychosocial work environment; demand-control-support; municipal care work; systematic work environment management; salutogenic perspective;

  Sammanfattning : Systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för anställdas välmående. Psykosocial ohälsa har ökat i arbetslivet vilket är ett stort problem för såväl samhället som för organisationer och individer som drabbas. Tidigare forskning visar att alltför stora krav, för lite kontroll och socialt stöd på arbetet kan leda till ohälsa. LÄS MER

 2. 2. ”Det krävs mycket tid innan man får det att sitta” : – En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför enimplementering av OCN- metoden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Ann-Charlotte Palovaara; [2011]
  Nyckelord :Offentlig verksamhet; Implementeringsprocess; Utvärdering; Grundad Teori; Tid;

  Sammanfattning : AMA- Arbetsmarknad(AMA) är en offentlig organisation inom Västerås Stad som arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I ett led att kvalitetssäkra verksamheten finns planer på att implementera dvs. införa och börja använda en ny metod för validering av de arbetslösa deltagarnas informella kompetenser. LÄS MER