Sökning: "Ann-christine Bengtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ann-christine Bengtsson.

 1. 1. Taluppfattning i grundsärskolan.Vad är det ett,två eller tre? : en kvalitativ studie om fem lärares beskrivningar om undervisning och bedömning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Christine Bengtsson; Louise Mathiasen; [2020]
  Nyckelord :Formative and summative evaluation; intellectual disabilities; learning environment; learning strategies; mathematics; methods; number senses; special education; Formativ - och summativ bedömning; grundsärskolan; interlektuell funktionsnedsättning; matematik; taluppfattning; undervisningsmetoder; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör resultatet utifrån valda frågeställningar som utförts via fem intervjuer med fem lärare i två skolor i Sverige, som är verksamma i skolformen grundsärskolan och undervisar elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Studien har som syfte är att synliggöra hur speciallärare och ämneslärare beskriver och bedömer taluppfattning i ämne och ämnesområde i grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. Trageton i tiden. Våga släpp pennan och lägg fingrarna på tangentbordet

  C-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Bengtsson; Mikaela Yngvesson; [2010]
  Nyckelord :Tragetons metod; datorer; nytänkande; läsinlärning;

  Sammanfattning : Den genomförda studiens syfte var att få svar på hur pedagoger arbetar med Tragetons metod i dag jämfört medtidigare. Samt om de gjort några förändringar eller utvecklat nya idéer med metoden. Till sist om de ser någraför- eller nackdelar med metoden. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet efter en hjärtinfarkt- Behovet av information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Camilla Bengtsson; Maria Kvist; Ann-Christine Ljungdahl; [2008]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; information; kvinna; man; oro; sexualitet; ångest;

  Sammanfattning : Sexuality contains more than just reproduction and is an important part of quality of life. Chronic disease can lead to sexual dysfunction for both males and females. The nurse plays an important role in informing and teaching. Throughout dialogue and observations the nurse can detect possible problems, document and then take measures. LÄS MER