Sökning: "Ann-kristin Alftberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-kristin Alftberg.

 1. 1. Vad lär man sig i idrott och hälsa? : en studie om högstadieelevers lärande i ämnet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Ann-Kristin Alftberg; [2009]
  Nyckelord :Elever; hälsa; idrottsundervisning; kunskap; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad eleverna upplever att de lärt sig i ämnet idrott och hälsa, samt om kunskapen motsvarar syften och mål i den nationella kursplanen för ämnet. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning bland 59 elever i år 9. LÄS MER

 2. 2. British or American English? : attitudes, awareness and usage among pupils in a secondary school

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ann-Kristin Alftberg; [2009]
  Nyckelord :British English; American English; vocabulary; pronunciation; attitudes;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out which variety of English pupils in secondary school use, British or American English, if they are aware of their usage, and if there are differences between girls and boys. British English is normally the variety taught in school, but influences of American English due to exposure of different media are strong and have consequently a great impact on Swedish pupils. LÄS MER