Sökning: "Ann-sofi Gaverstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-sofi Gaverstedt.

  1. 1. Socially Responsible Investing i jämförelse med Fundamental analys : en aktieanalys av fyra börsföretag

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ann-Sofi Gaverstedt; [2007]
    Nyckelord :Aktievärdering; Finansiering; Företagsvärdering; Hållbara investeringar; SRI; Fundamental analys; Miljöteknik;

    Sammanfattning : Problemformulering En del studier visar att det finns ett signifikant statistiskt samband mellan hur ett företag hanterar miljömässiga och sociala risker och dess avkastning. Därför ifrågasätter vissa forskare och finansiella aktörer de traditionella aktievärderingar som inte bedömer de miljömässiga och sociala faktorerna. LÄS MER