Sökning: "Ann-sofi Maga"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-sofi Maga.

  1. 1. Vad är en likvärdig förskola?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Ann-Sofi Maga; Jessica Dahlkvist; [2020]
    Nyckelord :förskola; förskollärare; kvalitet; likvärdighet; utbildning;

    Sammanfattning : Förskolans utbildning ska anpassas till alla barn utifrån varje barns behov och förutsättningar, men hur går detta arbete till? Syftet med denna studie är att problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. För att precisera vårt syfte undersöker vi förskollärares uppfattning om begreppet likvärdighet, samt tittar på hinder och möjligheter som förskollärarna lyfter att de upplever i sitt arbete utifrån sin uppfattning om likvärdighetI denna studie har en enkätundersökning genomförts för att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattning om en likvärdig förskola och därmed problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. LÄS MER