Sökning: "Ann-sofie Christiansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-sofie Christiansson.

 1. 1. Dagkirurgiska patienters upplevelser av perioperativ information i samband med brachial plexusblockad

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Christiansson; Malin Claesson; [2016-09-16]
  Nyckelord :dagkirurgi; perioperativ; information; kunskap; plexusblockad; delaktighet; upplevelser; day surgery; perioperative; information; knowledge; plexus block; participation; experiences;

  Sammanfattning : Background: Day surgery is well established in the western parts of the world and manypatients pass the surgery unit each day. According to the Patient Act the patient should amongother things, be informed about the methods available for examination and treatment, theexpected care process, and how risks and complications can be avoided. LÄS MER

 2. 2. Perioperativ information till patienter inom dagkirurgi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Christiansson; Karin Nordin; [2014]
  Nyckelord :Dagkirurgi; Egenvård; Patientinformation; Patientundervisning; Perioperativ vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Förekomsten av dagkirurgiska operationer ökar snabbt. I takt med att operations- och anestesimetoder har utvecklats kan fler patientgrupper och fler operativa ingrepp komma i fråga. LÄS MER