Sökning: "Ann-sofie Ek"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ann-sofie Ek.

 1. 1. Trycktvärbalk

  Kandidat-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Therese Ek; Ann-Sofie Hedberg; Nick Salavati; Christian Slettebo; Joakim Söderberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En konceptanalys för en tvärbalk med integrerad tryckluftstank byggd i fiberkomposit för en lastbil har tagits fram. Syftet har varit att reducera vikt samt spara utrymme. Arbetet har beställts av Scania och utförts som ett kandidatexamensarbete i Lättkonstruktioner vid KTH. LÄS MER

 2. 2. Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ek; [2011]
  Nyckelord :brain injury; sexuality; sexual life; partners; sexual script; coping; förvärvade hjärnskador; sexualitet; sexualliv; partners; sexuella script;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att parrelationer och sexualliv påverkats efter att den ena i förhållandet förvärvat en hjärnskada. Det kan finnas en diskrepans mellan parets olika syn på vad som är problematiskt i förhållandet. LÄS MER

 3. 3. Opera i Stockholm, Galärvarvet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ann-Sofie Ek; [2011]
  Nyckelord :Opera; arkitektur; kultur; Galärvarvet; Djurgården;

  Sammanfattning : Idén är att operan skall binda samman stadsdelarna genom en ny bro, skapa ett nytt gemensamt kulturtorg där operan, vasamuséet och nordiska muséet ingår. Operan skall tillgängliggöras och kännas välkomnande för alla människor. LÄS MER

 4. 4. Individuella upplevelser av sexuallivet efter en förvärvad hjärnskada-en intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ek; [2010]
  Nyckelord :coping process; förvärvade hjärnskador; sexualitet; sexualliv; sexuell dysfunktion; sexuell förmåga; sexuella script;

  Sammanfattning : Det finns tidigare studier som visat att sexuallivet påverkats efter förvärvade hjärnskador. I denna studie avsågs att lyfta personernas individuella perspektiv. Intervjustudien omfattar nio personer som förvärvat en hjärnskada för mer än ett år sedan, och som deltagit i hjärnskaderehabilitering vid Skånes universitetssjukhus. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors och mäns sexualliv efter förvärvad ryggmärgsskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Ek; Pontus Karlsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Spinal Cord Injuries impacts sexuality. In a healthcare environment sexual issues are complicated and not allways easy to answer. Purpose: The purpose has been to highlight how the patient experiences sexuality after sustaining spinal cord injury. Method: A literature study through systematic review of scientific articles. LÄS MER