Sökning: "Anna Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Anna Åberg.

 1. 1. An Investigation of Aspects Affecting Availability and Grading of High-risk Antibiotics in Sweden : Group 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Diana Cicek; Max Edin; Alfred Larsson; Alex Petrovic; Anna Åberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examined 39 antibiotics that, according to Folkhälsomyndigheten, were most likely to be affected by availability problems on the Swedish market. The aim was to investigate possible factors affecting the availability of the antibiotics, to grade the antibiotics based on these factors and, if possible, identify some pattern or general trend. LÄS MER

 2. 2. Building Data Classification and Association

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Anna Åberg; Christine Sjölander; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Almost half of the energy consumption in the EU originates from heating and cooling of buildings. The European Commission states that smart control of building systems may reduce the energy consumption. Cloud based smart control or even advanced fault-detection systems are becoming more common and should work for any building in the world. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Slut, kom : En intervjustudie om kommunikation mellan ambulansdirigenter och ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Hultqvist; Caroline Åberg; [2017]
  Nyckelord :Interprofessional communication; ambulance care; dispatch centre; Rakel; patient safety.; Interprofessionell kommunikation; ambulanssjukvård; larmcentral; Rakel; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Introduktion: Dagens sjukvård består av olika vårdkedjor där larmcentralen och ambulanssjukvården utgör den första länken för många patienter. Larmcentralen ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera nödsamtal som sedan dirigeras ut till ambulansverksamheten. LÄS MER

 5. 5. En härlig blandning av människor både på scen och i publiken : Om strategier för programverksamheten hos HBTQ-certifierade bibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Klaar; Emmi Åberg; [2016]
  Nyckelord :HBTQ-certifiering; programverksamhet; folkbibliotek; strategier; HBTQ;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine what strategies can be identified at LBGTQ-certified libraries in Sweden when arranging public events. The strategies are based on Douglas Rabers (1996) theory about library identities. LÄS MER