Sökning: "Anna Åshage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Åshage.

 1. 1. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER

 2. 2. Ekosystemstödjande och multifunktionella växtval i urban miljö : En fallstudie med utgångspunkt i Nacka stadsbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Åshage; [2014]
  Nyckelord :ecosystem services; multifunctional; urban; plant; vegetation;

  Sammanfattning : This study has investigated how urban vegetation can be used in a multifunctional way to support ecosystem services in urban environments. Nacka municipality is in the start-up phase of building what is to become Nacka city. LÄS MER