Sökning: "Anna Östgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Östgård.

  1. 1. Mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Bromölla kommun : ett fall av misslyckad integration?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Anna Östgård; [2015]
    Nyckelord :implementering; integration; kulturkrock; rutiner; samarbete;

    Sammanfattning : Integration är en diskussion som är högt på agendan i Sverige. Mitt syfte har med denna uppsats varit att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn får chans att integreras i Bromölla kommun. LÄS MER