Sökning: "Anna åhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna åhlin.

  1. 1. Bokföringsbrott : En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Rose-Marie Gustavsson; Anna Nyström; Linda Åhlin; [2006]
    Nyckelord :Redovisning;

    Sammanfattning : I Sverige har den ekonomiska brottsligheten ökat stadigt sedan år 2001 och kostar samhället enorma summor pengar varje år. I takt med att skandaler som Enron och Worldcom uppdagats har mediaövervakningen skärpts och ekobrott alltmer hamnat i fokus. Det vanligaste anmälda ekobrottet är bokföringsbrott, vilket behandlas i denna uppsats. LÄS MER