Sökning: "Anna Abrahamson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Abrahamson.

  1. 1. Kommunikation i djursjukvården : ett arbete om god kommunikation för bästa möjliga vård

    M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Anna-Karin Haag; Linnéa Abrahamson; [2010]
    Nyckelord :Kommunikation; Compliance; Bemötande; Relaioner i vården; Professionalism; Kommunikationsmodeller; Empati;

    Sammanfattning : SammanfattningDet här arbetet är en litteraturstudie. Arbetet tar upp litteratur om kommunikation i vården främst från humansidan, men även en del veterinärlitteratur. Arbetet tar upp grunden för kommunikation och olika kommunikationsmodeller. LÄS MER