Sökning: "Anna Abrahamsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Anna Abrahamsson.

 1. 1. “Jag är jättenöjd.” Blandad enkätstudie om patienters och anhörigas upplevelse och förståelse av ett logopedbesök.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Abrahamsson; Anna Törnell Uhr; [2019]
  Nyckelord :logoped-patientkommunikation; patientinformation; patientnöjdhet; logoped; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga till patienter 0–6 år samt patienter 7–19 år upplever och förstår den information som logopeder förmedlar vid nybesök eller kontrollbesök på två mottagningar i Sverige. Metod: En webbaserad enkät besvarades av 11 patienter, 28 anhöriga och 12 logopeder efter avslutat besök. LÄS MER

 2. 2. Vuxna individers upplevelser av hur deras levnadsvanor har påverkats av diabetes mellitus typ 1 : En analys av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anna Abrahamsson; Lucinda Kumm; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 1; levnadsvanor; påverkan; upplevelser; vuxna individer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret angriper betacellerna i pankreas vilket medför insulinbrist. Denna formen av diabetes kan enbart behandlas med insulin. LÄS MER

 3. 3. Trådlös laddning med en textil : Kan en broderad spole möjliggöra induktionsladdning av en mobiltelefon?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Bergmark Giesler; Anna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Wireless charging; induction; embroidery; textile coil; conductive thread; Trådlös laddning; induktion; broderi; textil spole; konduktiv tråd;

  Sammanfattning : The development of electronic textiles has increased significantly during the last ten years. By integrating electronic components or using conductive thread you can create textiles with different technical functions. CEVT is a innovation company within the automotive industry who have gained interest in electronic textiles. LÄS MER

 4. 4. Antal dörröppningar på operationssal vid 6 timmars arbetsdagar – en observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Abrahamsson; Petra Gustafsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Dörröppningar; operationssal; postoperativ sårinfektion; 6 timmars arbetsdagar;

  Sammanfattning : Background: Health care associated infection is the most common type of adverse event in Sweden and Europe. Having a postoperative wound infection generates a great suffering for the patient. Door openings and the movement of personnel inside the operating room increase the amount of bacteria in the air. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att delta vid plötsligt hjärtstopp på sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Margareta Abrahamsson; Anna Lucchesi; [2018]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Lifeworld; Nurse anesthetists; Qualitative research; Anestesisjuksköterska; Hjärtstopp; Kvalitativ metod; Livsvärld; Upplevelse;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas cirka 3000 patienter årligen av plötsligt hjärtstopp på sjukhus. Ett plötsligt hjärtstopp är en av de mest stressfyllda situationerna som sjukvårdspersonal utsätts för på sjukhus. Tidigare forskning har främst inriktat sig på medicinska och biofysiska aspekter vid återupplivning i samband med plötsligt hjärtstopp. LÄS MER