Sökning: "Anna Adolfsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anna Adolfsson.

 1. 1. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER

 2. 2. Framtidens kompetenser och resurser på grundsärskolan : - en pedagogisk utmaning!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Adolfsson; Christian Johansson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; IT; special education; speciallärare; special needs; specialpedagog; särskolan;

  Sammanfattning : Syftet var att, ur de professionellas perspektiv, ta reda på hur kompetensen på grundsärskolan ser ut idag hos några informanter och vad som kan behöva förändras och eventuellt se annorlunda i denna verksamhet, för att möta och tillgodose elevernas stödbehov inom de kommande tio åren. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med åtta klasslärare i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka sjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Adolfsson; Anna Philipsson; [2018]
  Nyckelord :Guideline adherence; hand hygiene; nurses and cross infection; Följsamhet gentemot riktlinjer; handhygien; sjuksköterskor och vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vårdskada som är mest frekvent förekommande inom slutenvården. Detta drabbar inte bara den enskilda patienten utan skapar även stora kostnader och påfrestningar på organisations- och samhällsnivå. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga revisorers avancemang inom revisionsbranschen : En studie om jämställdhet och struktur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Adolfsson; Sofia Bergkvist; Anna Bjärkstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rullmotståndsmätare för solida hjul : Konceptuell framtagning av en prototyp för mätning av rullmotstånd hos solida hjul med huvudfokus på rullskidhjul

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Anna Kasselstrand; Fredrik Lindström; Christian Adolfsson; Jakob Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Maskinteknik; maskinkonstruktion; produktutveckling; konceptframtagning; rullmotstånd; rullskidor;

  Sammanfattning : Sporten rullskidåkning har vuxit från att tidigare bara ha varit ett sommarkomplement för längdskidåkning till att idag vara en helt egen disciplin med både världscupstävlingar och världsmästerskap. Trots detta finns idag ingen standard för att mäta och klassificera rullmotståndet i rullskidhjul. LÄS MER