Sökning: "Anna Ahlbertz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Ahlbertz.

 1. 1. En allvarlig folksjukdom – representationer av depression i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Ahlbertz; Cornelia Forsberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka representationer av depression som har företräde i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, vilka subjektspositioner som blir möjliga för deprimerade patienter, samt hur förståelsen upprätthålls och utmanas av vårdpersonal. Uppsatsen var en kvalitativ studie i två delar. LÄS MER

 2. 2. Arbete är livet - rasifiering i den regeringspolitiska problemkonstruktionen av invandrade kvinnor som inte förvärvsarbetar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ahlbertz; [2012]
  Nyckelord :rasifiering; problemrepresentationer; wage labour; policy analysis; immigrant women; problem representations; racialization; invandrade kvinnor; policyanalys; förvärvsarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Aim: The aim of this thesis is to examine problem representations of immigrant women who, according to Swedish governmental documents, are not engaged in wage labour. Material/Method: The material consists of a Government Directive, a preliminary Swedish Government Official Report and two press releases by the Ministry of Employment, all related to the issue. LÄS MER