Sökning: "Anna Alexandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Alexandersson.

 1. 1. Perception of Destructive Leadership and Well-Being Among Guest Workers in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :destructive leadership; well-being; cultural differences; guest workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper investigates differences in perception of leadership and well-being between guest workers and native workers in Sweden. Guest workers are individuals who take up temporary employment in a foreign country. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar till ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro? Cecilia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet;

  Författare :Cecilia Alexandersson; Anna Johansson; Natalie Kamholt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Motorvägsbro över väg 1820 - – Projektering och dimensionering av ett brokoncept

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Elin Alexandersson; Jonatan Andersson; Anna Göransson; Gustav Svantesson; Sofia Söderström; David Wesley; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskolans lekplatser : Barns lek i utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Nina Alexandersson; Anna-Lena Liljedahl; [2012]
  Nyckelord :förskolans lekplatser; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; utomhusverksamhet;

  Sammanfattning : BakgrundFörskolegården erbjuder barnen motorisk träning och utmaningar för deras rörelsebehov.Verksamhet som vanligtvis bedrivs inomhus, kan med fördel flyttas till uterummet. I eninspirerande och ständigt föränderlig miljö, flödar inspirationen, fantasin och upptäckarlustan hos såväl barn som medforskande pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Rörlig ersättning och arbetsmotivation : En studie av belöningssystem till de anställda på DeLaval

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anna-Karin Gunstad; Amanda Alexandersson; [2011]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; rörlig ersättning; verksamhetsstyrning; bolagsstyrning; principal agentteori; balanserade styrkort;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå varför medarbetarna på avdelningen Capital Goods, DeLaval, trots rörlig ersättning som motivationshöjare, har svårt att uppnå de mål som är uppsatta i deras balanserade styrkort. Syftet är vidare att komma med förbättringsförslag till ledningen om hur de ytterligare kan motivera sina medarbetare. LÄS MER