Sökning: "Anna Alexandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Alexandersson.

 1. 1. ”Motivationenes påverkan på läsinlärningen” : En studie om lärares arbete med motivation i läsinlärningen i grundskolans årskurs 1.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Amelia Alexandersson; Anna Lindström; [2019]
  Nyckelord :Lust att lära; nyfikenhet; tidig läsutveckling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna studie är fokuserad på hur lärare tänker kring sina elevers och sin egen motivation i samband med läsinlärningen i årskurs 1. I studiens bakgrund definieras motivation samt läsinlärning som är viktiga för studien. Vidare presenteras tidigare forskning om motivation samt motivation kopplat till läsning. LÄS MER

 2. 2. Perception of Destructive Leadership and Well-Being Among Guest Workers in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :destructive leadership; well-being; cultural differences; guest workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper investigates differences in perception of leadership and well-being between guest workers and native workers in Sweden. Guest workers are individuals who take up temporary employment in a foreign country. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar till ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro? Cecilia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet;

  Författare :Cecilia Alexandersson; Anna Johansson; Natalie Kamholt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskolans lekplatser : Barns lek i utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Nina Alexandersson; Anna-Lena Liljedahl; [2012]
  Nyckelord :förskolans lekplatser; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; utomhusverksamhet;

  Sammanfattning : BakgrundFörskolegården erbjuder barnen motorisk träning och utmaningar för deras rörelsebehov.Verksamhet som vanligtvis bedrivs inomhus, kan med fördel flyttas till uterummet. I eninspirerande och ständigt föränderlig miljö, flödar inspirationen, fantasin och upptäckarlustan hos såväl barn som medforskande pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Rörlig ersättning och arbetsmotivation : En studie av belöningssystem till de anställda på DeLaval

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anna-Karin Gunstad; Amanda Alexandersson; [2011]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; rörlig ersättning; verksamhetsstyrning; bolagsstyrning; principal agentteori; balanserade styrkort;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå varför medarbetarna på avdelningen Capital Goods, DeLaval, trots rörlig ersättning som motivationshöjare, har svårt att uppnå de mål som är uppsatta i deras balanserade styrkort. Syftet är vidare att komma med förbättringsförslag till ledningen om hur de ytterligare kan motivera sina medarbetare. LÄS MER