Sökning: "Anna Algotsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Algotsson.

 1. 1. Litteratursamtalet som didaktiskt verktyg : Forskningslägets förändring mellan 2005 och 2015

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Algotsson; Cornelia Wilhelmsson; [2015]
  Nyckelord :litteratursamtal; skönlitteratur; gymnasiet; läsförståelse; lässtrategier; textrörlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera forskningen om muntlig bearbetning av skönlitteratur mellan 2005 och 2015. Ett speciellt fokus har legat på forskningen mellan 2010 och 2015, detta för att ge en överblick över forskningens aktuella läge och troliga utveckling. LÄS MER

 2. 2. Transgression and Tradition : Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Algotsson; [2015]
  Nyckelord :North and South; Elizabeth Gaskell; Victorian women; gender norms; transgression; gender spheres;

  Sammanfattning : This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. LÄS MER

 3. 3. Lika men ändå olika : En fallstudie om löparevenemangen Vindelälvsloppet och Sankt Olavsloppet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi och ekonomisk historia

  Författare :Anna Algotsson; [2013]
  Nyckelord :Sportturism; idrottsevenemang; löparevenemang; Vindelälvsloppet; Sankt Olavsloppet; destinationslivscykeln; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER