Sökning: "Anna Amandusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Amandusson.

  1. 1. Sjuksköterskans pedagogiska funktion vid omvårdnad av patienter med hjärt-kärlsjukdomar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

    Författare :Anna Amandusson; Robert Ragnestål; Marie Ökvist; [2004]
    Nyckelord :Omvårdnad; Patientundervisning; Hjärt- och kärlsjukdomar; Sjuksköterskor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER