Sökning: "Anna Angel"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Angel.

 1. 1. A pectic polysaccharide in seed gum of Lepidium campestre

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Anna Manneteg; [2017]
  Nyckelord :soluble dietary fiber; pectin; seed gum; hydrocolloid; field cress; Lepidium campestre; oilseed;

  Sammanfattning : Lepidium campestre (field cress) is an oilseed species with a great potential of becoming a new commercial crop in Sweden. As the oil is being extracted from the crop, the residual from the extraction is left in form of a seed cake. As this seed cake is soaked in water a gel is formed around the seeds. LÄS MER

 2. 2. Balansen mellan agila & traditionella utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Feuk; Oscar Angel; [2016]
  Nyckelord :Agilt synsätt; Scrum; Vattenfallsmetoden; Balans; produktutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Företag i dagens samhälle står inför en ständigt utvecklande affärsmiljö, där efterfrågan på att utveckla produkter snabbare blir allt större. Med nya trender som uppstår måste produktionsföretag ha flexibla tillverkningsprocesser för att snabbt kunna svara på nya trender. LÄS MER

 3. 3. Transgression and Tradition : Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Algotsson; [2015]
  Nyckelord :North and South; Elizabeth Gaskell; Victorian women; gender norms; transgression; gender spheres;

  Sammanfattning : This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. LÄS MER

 4. 4. Narración e identidad : Análisis comparativo de la construcción identitaria de los personajes principales en las novelas La soledad era esto y Dos mujeres en Praga de Juan José Millás

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för spanska

  Författare :Anna Irlander; [2012]
  Nyckelord :narración; identidad; La soledad era esto; Dos mujeres en Praga; Juan José Millás; mismidad; ipseidad; conciencia refleja; mitomanía; crisis; literatura española;

  Sammanfattning : El objetivo de este trabajo es analizar el papel que juega la narración en la construcción identitaria de los personajes Elena Rincón, en La soledad era esto (1990), y Luz Acaso, en Dos mujeres en Praga (2002). El autor  de ambas novelas es el español Juan José Millás. LÄS MER

 5. 5. Spegel, spegel på väggen där: : En studie kring balladens textliga funktion i kvinnliga traditionsbärares liv under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Christina Henriksson; Emma Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Keywords: medieval ballad; women; carrier of tradition; nineteenth century; Lisa och Nedervåld; Harpans kraft; Stolts Margareta; Anna Ehrenström; Catarina Andersdotter; Johanna Gustafva Angel; Wendela Hebbe; Gunnar Olof Hyltén-Cavallius; Styvmodern;

  Sammanfattning : Emma Eriksson and Christina Henriksson: Mirror mirror on the wall: A study on how ballad texts reflect women as carriers of tradition in nineteenth century Sweden, Växjö: Musikvetenskap C, 10 p 2005.The aim of this essay is to analyze relations between ballad texts and the lives of female carriers of tradition in nineteenth century Sweden. LÄS MER