Sökning: "Anna Angel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Angel.

 1. 1. A pectic polysaccharide in seed gum of Lepidium campestre

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Anna Manneteg; [2017]
  Nyckelord :soluble dietary fiber; pectin; seed gum; hydrocolloid; field cress; Lepidium campestre; oilseed;

  Sammanfattning : Lepidium campestre (field cress) is an oilseed species with a great potential of becoming a new commercial crop in Sweden. As the oil is being extracted from the crop, the residual from the extraction is left in form of a seed cake. As this seed cake is soaked in water a gel is formed around the seeds. LÄS MER

 2. 2. Balansen mellan agila & traditionella utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Feuk; Oscar Angel; [2016]
  Nyckelord :Agilt synsätt; Scrum; Vattenfallsmetoden; Balans; produktutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Företag i dagens samhälle står inför en ständigt utvecklande affärsmiljö, där efterfrågan på att utveckla produkter snabbare blir allt större. Med nya trender som uppstår måste produktionsföretag ha flexibla tillverkningsprocesser för att snabbt kunna svara på nya trender. LÄS MER

 3. 3. Transgression and Tradition : Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Algotsson; [2015]
  Nyckelord :North and South; Elizabeth Gaskell; Victorian women; gender norms; transgression; gender spheres;

  Sammanfattning : This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. LÄS MER

 4. 4. Narración e identidad : Análisis comparativo de la construcción identitaria de los personajes principales en las novelas La soledad era esto y Dos mujeres en Praga de Juan José Millás

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för spanska

  Författare :Anna Irlander; [2012]
  Nyckelord :narración; identidad; La soledad era esto; Dos mujeres en Praga; Juan José Millás; mismidad; ipseidad; conciencia refleja; mitomanía; crisis; literatura española;

  Sammanfattning : El objetivo de este trabajo es analizar el papel que juega la narración en la construcción identitaria de los personajes Elena Rincón, en La soledad era esto (1990), y Luz Acaso, en Dos mujeres en Praga (2002). El autor  de ambas novelas es el español Juan José Millás. LÄS MER

 5. 5. Samarbete runt invandrarelever i skolsvårigheter ochInterkulturella aspekter på det specialpedagogiska uppdraget

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Anna Odén; Anncie Bagge Carlson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The background to this study is built upon the results that emerged from our former study: Elever med svenska som andraspråk i mångkulturella skolor - Bakgrundsfaktorer Tester och Utredningar (Odén och Bagge, 2006). Those results made us aware of the lack of cooperation in the work around immigrant pupils with special needs. LÄS MER