Sökning: "Anna Anger"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Anna Anger.

 1. 1. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lisa Parlapiano; [2018]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; young adults; experiences; Cancer; ungdomar; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under behandlingen. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 11 orginalartiklar med kvalitativa studier från databaserna Pubmed och Cinahl har använts. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Janjons; Tommi Holmström; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; roles of the preschool teacher; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få större förståelse för förskollärares uppfattning om begreppet fysisk aktivitet och vad de gör för att skapa förutsättningar för att stimulera fysisk aktivitet hos förskolebarn. Observation och enkäter har använts som metod i studien kallad fältundersökning. LÄS MER

 3. 3. Emotioner och identitetskonstruktioner genom narrativ - en analys av kvinnliga överlevares erfarenheter från koncentrationsläger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Grumstedt; [2018]
  Nyckelord :Emotioner; identitet; narrativ; Ravensbrück; Emotions in IR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The flow of narratives of Holocaust survivors has increased, and so has the importance of studying emotions and identity constructions. The aim of this study is to create a greater understanding of how female survivors describe their time in the concentration camps, mostly the Ravensbrück-camp, using emotions, and how their identity constructions shifts during their stay. LÄS MER

 4. 4. Affektiv beröring i människa-robotinteraktion Att förmedla emotioner till roboten Pepper

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Brandin; Sara Eriksson; [2017-09-27]
  Nyckelord :Taktil Interaktion; Emotion; Människa-Robotinteraktion; Sociala robotar; Roboten Pepper; Beröring; Tactile Interaction; Emotion; Affective Touch; Human-Robot Interaction; Social Robot; Pepper Robot;

  Sammanfattning : We here present results and analysis from a study of affective tactile communication betweenhuman and humanoid robot (the Pepper robot). The study presents an experiment whereparticipants conveyed eight emotions to the robot Pepper via touch. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars upplevelse av anknytningsbaserad familjeterapi.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Suzanne Ölund; Anna Järvbring; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; ungdomar; anknytningsbaserad familjeterapi; communication; Attachment based family therapy; adolescents; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats intervjuat ungdomar som genomgått anknytningsbaserad familjeterapi om deras upplevelse av terapin efter avslutad behandling. Uppsatsen syftar till att diskutera och skapa en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelse av behandlingen. Uppsatsen utgår ifrån en fenomenologisk, hermeneutisk metodik. LÄS MER