Sökning: "Anna Appelgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Appelgren.

 1. 1. The Startup Hype - Just a bluff?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Krista Glödstaf; Anna Groth; [2019]
  Nyckelord :Startup; Innovation; Nextopia; Techtopia; Consumer Behaviour; Positivity Bias; Brand Equity; Signalling Theory;

  Sammanfattning : In the last few years increased media coverage on the successes of Swedish startups has lead to a considerable hype and aura around new and innovative companies that aim to disrupt their respective markets. But is this hype also represented and justified by consumer behavior? We aim to examine this phenomenon by comparing consumer choices in two types of products to determine the scope in which a product developed by a startup will be preferred to the same product produced by a traditional company. LÄS MER

 2. 2. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hilda Andersson; Sofia Appelgren; Anna Boström; Siri Norlander; Emma Stam; Miranda Stiernborg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. LÄS MER