Sökning: "Anna Appelgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Appelgren.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Andersson; Anna Appelgren; [2019-01-31]
  Nyckelord :Controller; digitalisering; arbetsutförande; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. LÄS MER

 2. 2. The Startup Hype - Just a bluff?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Krista Glödstaf; Anna Groth; [2019]
  Nyckelord :Startup; Innovation; Nextopia; Techtopia; Consumer Behaviour; Positivity Bias; Brand Equity; Signalling Theory;

  Sammanfattning : In the last few years increased media coverage on the successes of Swedish startups has lead to a considerable hype and aura around new and innovative companies that aim to disrupt their respective markets. But is this hype also represented and justified by consumer behavior? We aim to examine this phenomenon by comparing consumer choices in two types of products to determine the scope in which a product developed by a startup will be preferred to the same product produced by a traditional company. LÄS MER

 3. 3. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hilda Andersson; Sofia Appelgren; Anna Boström; Siri Norlander; Emma Stam; Miranda Stiernborg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. LÄS MER

 4. 4. Skifte till ett nytt liv. Strokeöverlevares upplevelse av övergången

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Appelgren; Kerstin Zetterman; [2013-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att drabbas av stroke innebär ofta en stor livsomställning för individer eftersomsjukdomen kan medföra stora förändringar vid övergången från frisk till sjuk.Transitioner är en process som innefattar en övergång från en period i livet till en annan.Att drabbas av sjukdom kan innebära en påverkan på hela patientens livssituation. LÄS MER