Sökning: "Anna Appelqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Appelqvist.

 1. 1. Måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER

 2. 2. Friskvård för kommunanställda i en kommun i sydvästra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefin Appelqvist; Anna Molarin; [2009]
  Nyckelord :Arbetsgivarbekostad friskvård; Deltagande; Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : I den västsvenska kommunen erbjuds de kommunanställda friskvårdsförmåner i form av ett Friskvårdskort eller en Friskvårdspeng. Friskvårdskortet har tidigare varit gratis men är sedan år 2008 belagt med en avgift på 200 kronor per år. LÄS MER