Sökning: "Anna Argelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Argelius.

  1. 1. Upplevelseskapande på livsstilshotell

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Anna Bergholtz; Madeleine Argelius; Olof Nyström; [2009]
    Nyckelord :upplevelsekoncept; upplevelserummet; livsstilshotell; atmosfär och materialitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi har funnit att First Hotel Skt. Petri skapar en upplevelse genom att medvetet påverka och använda sig av kombinationer av element i upplevelserummet, som exempelvis materiella objekt, design och atmosfär. LÄS MER