Sökning: "Anna Asp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna Asp.

 1. 1. A Justified Infringement on Privacy? - A Qualitative Study on the Private Labour Market Actors’ Perceptions of Workplace Drug Testing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Asp; [2021-08-25]
  Nyckelord :Workplace drug test; Privacy; Prevention; Rehabilitation; Stigmatization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get an understanding of the perceptions and experiencesof drug tests as a measure to prevent substance use at workplaces. The focus was toexplore the perceptions of different actors within the private labour market concerningthe integrity-sensitive aspects that are connected to drug test at work places and tounderstand perceptions on drug prevention, positive test results and drug rehabilitation inrelation to drug tests. LÄS MER

 2. 2. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om förskollärares inställning till och arbete med digitalisering i förskolan, med fokus på rörlig bild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Asp; [2021]
  Nyckelord :preschool; digitization; digital literacy; motion pictures; implementation theory; förskola; digitalisering; digital literacy; rörlig bild; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : This study investigates how preschool teachers work with digitization in preschool, with a focus on motion pictures. I use three research questions, based on previous research linked to digitization in preschool, knowledge of educators, attitudes towards digitization and digital literacy: what attitude do preschool teachers have towards digitization and motion pictures? What competence do preschool teachers have for digitization and motion pictures? How do preschool teachers work with digital tools, with a focus on motion pictures? I use implementation theory (implementeringsteorin), and as a framework for collecting, reporting and analyzing the empirical data I use a distinction between to understand, to be able to use and to will. LÄS MER

 4. 4. "We don't want die here" : En kvalitativ innehållsanalys av SVTs liverapportering av flyktingkrisen 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Lööf; Frida Asp; Alexander Mellgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Missbrukares rätt till ekonomiskt bistånd : En rättssociologisk studie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Asp; [2012]
  Nyckelord :Social assistance; needs; legal rights; substance abuse; sociology of law; municipal guidelines; Ekonomiskt bistånd; socialbidrag; behov; juridiska rättigheter; missbruk; rättssociologi; kommunala riktlinjer;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the needs of social assistance for people with substance abuse are assessed in accordance to The Swedish Social Services Act 4th chapter 1§. The purpose was also to examine how substance abuse is assessed as a social problem by social workers, how the municipal guidelines concerning social assistance for substance abuser were constructed in relation to the Social Service Act and finally how social workers made their assessments of the need of social assistance to people with substance abuse in relation to the legislation. LÄS MER