Sökning: "Anna Bakalarska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Bakalarska.

 1. 1. The Complexity of Consumer Trust in Sustainability Communication

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Dahl; Anna Bakalarska; [2018]
  Nyckelord :Trust; Sustainability Communication; Sustainability; Green Marketing; CSR; Greenwashing; Skepticism; Consumption; Source of Communication; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain insights on what evokes consumer trust for (environmental) sustainability communication and shed light on how this trust impacts consumers’ perception of sustainability. A literature review and qualitative data collection, combining four focus groups and nine interviews, were the basis for a discussion on this topic. LÄS MER

 2. 2. Emerging issues with traditional branding: what are the present alternatives? An analysis of the ‘no brand’ strategy

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bakalarska; Honggyun Kim; Emily Webb; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Handlar det bara om slumpen, egentligen? : En kvalitativ fallstudie om att anpassa reklambudskap internationellt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Bakalarska; Alexandra Schytt; [2015]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; Reklam; Reklambudskap; Anpassning; Interkulturell; Kultur; Hofstede; Maktdistans; Osäkerhetsundvikande; Individualism; Maskulinitet; Långsiktig tidsorientering; Eftergivenhet; IKEA;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet anpassning av internationell marknadskommunikation. Tidigare studier har visat på att en anpassning av marknadsföring bör göras, speciellt gällande marknadskommunikation (Mooij, 2004). LÄS MER

 4. 4. Om papperstidningen försvann hade han fått psykos : En kvalitativ studie om tidningsdöden och unga universitetsstudenters nyhetskonsumtion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Bakalarska; Alexandra Schytt; [2014]
  Nyckelord :Digital devide; Qualitative interview; qualitative method; newspaper; daily mail; news; media consumption; news consumption; digital age; digital platform; identity; news values; digital klyfta; kunskapsklyfta; Intervjustudie; kvalitativ metod; tidning; dagspress; nyheter; mediekonsumtion; nyhetskonsumtion; digitalisering; digitala plattformar; identitetsskapande; nyhetsvärde;

  Sammanfattning : This report shows a qualitative study on how six young adults in the ages between 20-30 who are students at Linnaeus University in Kalmar percieve their news consumption habits and their use of news media on digital platforms. The aim of the study is to examine whether the six students feel the strogest connection with the press where they were raised or where they currently live, why they choose to use the media platforms they do and what meaning the use of the media bare to the students. LÄS MER