Sökning: "Anna Bengtsson hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anna Bengtsson hälsa.

 1. 1. Vi är ju ändå designade att vara sociala varelser : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av distansarbete under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Bengtsson; Liselotte Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; Telecommuting; Job demands; Self control; Self discipline; Emotional support; Wellbeing; Flexible work; Krav; Kontroll; Stöd; Självdisciplin; Distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : Title: “After all, we are designed to be social beings” - A qualitative study on employees’experience of teleworking during the corona pandemic Authors: Anna Bengtsson & Liselotte Lundahl Abstract The aim of this study is to examine how employees in the white-collar sector experience their work situation during mandatory teleworking caused by the corona pandemic. The aim is to answer four questions concerning self-discipline, employer control, work requirements, decision-making space, social support and impact on well-being. LÄS MER

 2. 2. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. LÄS MER

 3. 3. Det är som att dom är helt avsexualiserade - Intervjuer med personal inom habiliteringen om sexualitet i arbetet med ungdomar och deras föräldrar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Sofia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Habilitering; Habiliteringspersonal; Kritisk realism; Sexualitet; Sexuellt medborgarskap; SRHR; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Historisk så har personer med funktionsnedsättning setts som asexuella. Forskning har dock motbevisat detta och sett att ungdomar med funktions¬nedsättningar har lika mycket sexuella erfarenheter som jämnåriga. Att ha en god sexuell hälsa är en mänsklig rättighet. LÄS MER

 4. 4. Begränsningar i vardagen efter en stroke : En kvalitativ studie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Madelen Bengtsson; Anna Hunko; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; kvalitativ; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stroke; vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Stroke orsakar plötsligt bortfall av kroppsfunktioner. Dessa bortfall kan bli bestående. Att leva med stroke innebär att lära sig leva med nya levnadsvillkor. Dessa villkor skiljer sig från tidigare liv. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av överviktsprevention

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Filippa Wikström; Anna Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :barn; grundskola; prevention; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är vanligt förekommande bland barn i grundskolan. Ansvaret för att arbeta med överviktsprevention på olika nivåer med skolbarn faller ofta på skolsköterskor. Forskning har visat att det finns svårigheter och utmaningar i detta arbete. LÄS MER