Sökning: "Anna Bergholtz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Bergholtz.

 1. 1. "Man måste se den man vill bli vän med" : – om hur mobbning gestaltas i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Svenberg; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; bilderbok; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom text och bild undersöka hur mobbning gestaltas i två utvalda bilderböcker för barn. De två bilderböckerna är Saga och regnbågen av Carina Wilke och Katarina Dahlquist, och Fina Fisken av Anna Bergholtz och Emmalill Frank. LÄS MER

 2. 2. Upplevelseskapande på livsstilshotell

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Bergholtz; Madeleine Argelius; Olof Nyström; [2009]
  Nyckelord :upplevelsekoncept; upplevelserummet; livsstilshotell; atmosfär och materialitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har funnit att First Hotel Skt. Petri skapar en upplevelse genom att medvetet påverka och använda sig av kombinationer av element i upplevelserummet, som exempelvis materiella objekt, design och atmosfär. LÄS MER