Sökning: "Anna Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Anna Berglund.

 1. 1. Lönar det sig att göra gröna investeringar? : En kvantitativ undersökning på 570 miljöinnovativa företag för att undersöka sambandet mellan miljöprestanda och finansiell lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Berglund; Anna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ESG; finansiell lönsamhet; miljöinnovativa företag; miljöprestanda; ROA; ROE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om ökad miljöprestanda leder till finansiell lönsamhet inom miljöinnovativa företag samt om det råder någon skillnad utifrån olika branscher. Jordens resurser överkonsumeras och klimatförändringarna blir ett allt mer omdiskuterat ämne hos såväl organisationer som dess intressenter. LÄS MER

 2. 2. Det är svårt att lita på att någon annan skulle tycka om mig : En kvalitativ studie om eventuella relationsproblem som kan uppstå utifrån erfarenheter av att växa upp med en missbrukande förälder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Mukka; Anna Berglund; [2020]
  Nyckelord :Relationer; Missbruk; Anknytning;

  Sammanfattning : Barn som växt upp med en missbrukande förälder riskerar att inte ha en trygg och kärleksfull uppväxt vilket barn är i behov av. Att växa upp med en missbrukande förälder kan öka risken för en rad negativa konsekvenser som även kan följa med barnet i vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Kristina Fält; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Female; Treatment; Health personnel; Experiences; Våld i nära relation; Kvinnor; Bemötande; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som förekommer mellan individer i nära relation till varandra. Det är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad hälsa för de utsatta. LÄS MER

 4. 4. Midnattssolens män, norrskenens nycker : Konstruktioner av manlighet i nutida norrländsk litteratur

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tim Bergström; [2019]
  Nyckelord :Queer Studies; Rurality; Norrland; Hegemonic Masculinity; Novels; Queerstudier; ruralitet; Norrland; hegemonisk maskulinitet; romaner;

  Sammanfattning : The image of Northern Sweden has long been subjected to stereotyping, and the stereo­typed image of the Northerner is widely spread in various media contexts within Sweden. Historically, Norrland has been regarded as a wide wilderness, and the Norr­landic literature in turn has typically been studied in terms of the pastoral genre, the romanti­cism of the wilderness, or from an eco-critical perspective. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar NO-lärare med naturvetenskapliga språket i klassrummet? : En analys av NO-undervisning genom epistemologiska riktningsgivare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Berglund; [2019]
  Nyckelord :NO-undervisning; begreppsintroduktion; epistemologiska riktningsgivare;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga språket i grundskolans årskurs 9. Studien försöker även ta reda på hur många begrepp en lärare använder under en observation för att synliggöra innehållet. Studien analyserar lärarens språk genom att använda epistemologiska riktningsgivare som analysverktyg. LÄS MER