Sökning: "Anna Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Anna Berglund.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Kristina Fält; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Female; Treatment; Health personnel; Experiences; Våld i nära relation; Kvinnor; Bemötande; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som förekommer mellan individer i nära relation till varandra. Det är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad hälsa för de utsatta. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar NO-lärare med naturvetenskapliga språket i klassrummet? : En analys av NO-undervisning genom epistemologiska riktningsgivare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Berglund; [2019]
  Nyckelord :NO-undervisning; begreppsintroduktion; epistemologiska riktningsgivare;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga språket i grundskolans årskurs 9. Studien försöker även ta reda på hur många begrepp en lärare använder under en observation för att synliggöra innehållet. Studien analyserar lärarens språk genom att använda epistemologiska riktningsgivare som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Barn gör rätt om de kan, inte om de vill : En kvalitativ studie om yrkesverksamma lärares erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anna Berglund; Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :barn; erfarenheter; inkludering; konflikthantering; lågaffektivt bemötande; samsyn;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Arbetet med konflikthantering förekommer dagligen i skolans verksamhet och kan se olika ut. Syftet med vår studie var att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare som undervisar barn i åldern sex till tio år, har av metoden lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering. LÄS MER

 4. 4. P3 Dystopia: När havet kommer : en retorisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Berglund; Malin Nguyen; [2019]
  Nyckelord :climate change; media rhetoric; ris communication; sea level rise; storytelling;

  Sammanfattning : According to the IPCC sea levels can rise by up to one meter in the next century and maybe even more depending on both individual lifestyle choices and policy making on a societal level. An episode from the Swedish Rafio P3's podcast series, P3 Dystopia, has been investigated as a communication effort to spread knoowledge about the climate issue and its consequences. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogiskt arbete för elever med läs- och skrivsvårigheter vid övergång till gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malena Nordin; Anna Stadelmann Berglund; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskola; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; övergångar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få syn på vilka rutiner som fanns vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utöver det ville vi synliggöra hur det praktiska arbetet med dessa elever såg ut för specialpedagog/ speciallärare. Detta belyste vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER